b


b

Om Laget


b

Hyttene


b

Folkedans


b

Tre Fjordar


Nettredaktør:
hilmar@getmail.no

bbb

Heim     Program     Kontakt oss      Bli medlem      Grasrot         Linkar 


Dette er laget for deg
som bur i Oslo-området
og er frå Sogn og Fjordane eller ættar derifrå.

Laget tek vare på kultur og tradisjonar frå fylket.
Vi har eigen leikarring, Sogn og Fjordaneringen,
som har øving kvar tysdag,
og har mange tilbod elles.

Laget har 2 hytter i Oslomarka
som medlemene kan nytte.
Her har vi og tilskipingar som t.d. smalahovefest.

Tre Fjordar heiter lagsbladet vårt.
Bladet formidlar informasjon til medlemene om hendingar i laget.

Klikk på knappane til venstre
for meir informasjon om laget.