b


b

Om Laget


b

Hyttene


b

Folkedans


b

Tre Fjordar


Nettredaktør:
hilmar@getmail.no

bbb

Heim     Program     Kontakt oss      Bli medlem      Grasrot         Linkar 


Folkedansaktiviteten vår vert teken vare på av vår eigen leikarring,
Sogn og Fjordaneringen,

som er ein leikarring med medlemer i alle aldrar.
Vi dansar dei fleste former for norsk folkedans: 
Gamaldans, turdans, bygdedansog songdans.
Leikarringen vart stifta i 1954 av medlemer frå Sognelagt i Oslo, Sunnfjordlaget i Oslo og Nordfjordlaget i Oslo. 
I dag er det med dansarar frå heile landet og vel så det.
Det er øving kvar tysdag frå kl 19.30 til 22.00 i Nordahl Brunsgate 22 i Oslo. 
Vi har ofte kurs, både for nybegynnarar og andre. 
Besøk leikarringen sin eigen heimeside


b         b
Vi dansar i det gamle teatret i Babylon           og på Olsokstemne ved kyrkjeruinene i Maridalen