b


b

Om Laget


b

Hyttene


b

Folkedans


b

Tre Fjordar


Nettredaktør:
hilmar@getmail.no

bbb

Heim     Program     Kontakt oss      Bli medlem      Grasrot         Linkar 


Utsikt fra Solfjellet                                       Oversiktskart       Detaljkart


Hytta ligg på Solfjell ved Rykkinn i Bærum kommune med fin utsikt over Oslofjorden
mot vestsida av Nesoddlandet.
Tomten er på ca. 3,2 mål.
Hytta vart bygd på dugnad i 1958-60. 
Over 800 dagsverk gjekk med til arbeidet før ho stod ferdig hausten 1960.
Hytta har stor peisestove, spisestove og romsleg, godt kjøken.
Her er overnattingsplass for ca. 25, fordelt på eitt 6-mannsrom og to 2-mannsrom med køyesengar,
og resten på hems.
Solcellestraum til lys, og gass til koking. Vatn frå bekk i nærleiken av hytta.
Tilkomst til hytta er frå Busoppveien på Rykkinn. Ca. 30 min. gange på nokså bratt turveg.
For varetransport har laget avtale om bruk av skogsbilveg (bomveg) frå Lommedalen.
Frå enden av denne vegen er det ca. 5 min. lett gange.
I tillegg til bruk for lagsfolk, kan hytta leigast av andre etter førespurnad til hyttestyret.