b


b

Om Laget


b

Hyttene


b

Folkedans


b

Tre Fjordar


Nettredaktør:
hilmar@getmail.no

bbb

Heim     Program     Kontakt oss      Bli medlem      Grasrot         Linkar 


    Sogn og Fjordanelaget i Oslo vart skipa i 1987
    ved ei samanslåing av Sognelaget i Oslo, Sunnfjordlaget i Oslo og Nordfjordlaget i Oslo.
    Laget tek vare på kultur og tradisjonar frå fylket og tilbyr innflyttarar til Oslo frå fylket
    ymse aktivitetar i samsvar med dette.
    Laget tilbyr og teaterbesøk, omvisingar, turar m.m.
   
    Sognelaget i Oslo vart skipa i 1914.
    Sunnfjordlaget i Oslo vart skipa i 1916
    Nordfjordlaget i Oslo vart skipa i 1915
    I åra fram til omlag 1950 hadde desse laga ikkje så mykje felles aktivitetar.
    Rundt 1950 byrja arbeidet med å skipa ein felles leikarring
    og i 1954 vart Sogn og Fjordaneringen skipa som ein felles leikarring for desse 3 laga.
    Laga hadde lagsmøter med program og dans annakvar veke eller tredje kvar veke.
    Leikarringen synte fram dansar på slike møter for å rekruttere fleire dansarar.
    Rundt 1960 kjøpte laga tomter i Oslomarka og bygde seg hytter på dugnad.
    Sunnfjordlaget kjøpte ferdig hytte som vart noko ombygd.
    Hyttene var godt besøkt mest kvar helg i 1960 og 1970-åra.
    I tillegg til lagsmøtene skipa laga til dans i ymse lokale rundt i Oslo.
    Dette var ei god inntekt for ein slunken lagskasse.
    I 1970-åra byrja laga med eit tettare samarbeid med felles lagsmøter og felles informasjon til medlemene.
    Oppslutnaden om laga minka utover i 1980-åra og dette førde til samanslåinga i 1987.